به شبکه تولید، تامین و ارائه کالای دوفامیل خوش آمدید:

مجموعه دوفامیل در تلاش است تا با تولید و نیز تامین و تجمیع کالاهای با کیفیت اقدام به ارائه آنها به هموطنان گرامی با قیمت مناسب نماید.

بدین سبب برای ارائه خدمات مناسب نیازمند برخی از اطلاعات شما خواهیم بود.

کدامیک از اطلاعات شما را جمع آوری میکنیم و چرا

هنگام خرید، اطلاعات پایه مانند نام، نام خانوادگی یا نام شرکت و اطلاعات جزئی دیگری مانند اطلاعات تماس شما جهت هماهنگی و ارسال کالا مورد نیاز می باشد.

همچنین جهت امکان ارائه پیشنهادات صحیح و درست به مشتریان محترم، موارد بازدید شده و خریداری شده از سوی ایشان به عنوان اطلاعات اولیه در گزارشات تحلیلی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار می گیرد

کلیه اطلاعات ثبت شده تنها در اختیار مجموعه دوفامیل بوده و تنها اطلاعات تماس جهت ارسال کالا در اختیار مجموعه های حمل و نقل مانند پست قرار خواهند گرفت.